GOSPOSTRATEG
Projekt
współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych
„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach
globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG


Projekt
pn. Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów
roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich
jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego   
FITOEXPORT

 

Lider Projektu / Konsorcjum: Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 31.12.2021 r.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 022 546,00 zł

 

Celem nadrzędnym Projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.

 

Odbiorcy wyników projektu:

bezpośrednio – PIORiN (GIORiN oraz szesnaście wojewódzkich inspektoratów),

pośrednio – podmioty gospodarcze: producenci rolni, dystrybutorzy i eksporterzy.

 

Projekt FITOEXPORT jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  1. Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie
  2. Uniwersytet Warszawski
  3. Instytut Lotnictwa
  4. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
  5. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Kontakt:

Kierownik Projektu: Janina Butrymowicz
Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa

@: J.Butrymowicz@piorin.gov.pl
tel. kom. +48 660 696 566

Kierownik Zadania realizowanego przez

Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy: Marlena Płonka

@: m.plonka@ior.gliwice.pl

tel. kom. +48 662 313 414