Systemy jakości

  • Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji
  • Certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
  • Decyzja Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa upoważniająca do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin
  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
  • Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001