RODO

Przetwarzanie danych osobowych w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym

Przetwarzanie danych osobowych – Kontrahenci Klienci

Przetwarzanie danych osobowych – Pracownicy

Przetwarzanie danych osobowych – klauzule rekrutacyjne