Kontakt


Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Sośnicowice

adres: ul. Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice
tel. (32) 238-75-84, fax (32) 238-75-03
e-mail: ior@ior.gliwice.pl

konto: ING Bank Śląski O/Gliwice nr 39 1050 1285 1000 0002 0211 3031
NIP: 777-00-02-702   Regon: 000080217-00036

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Marcin Mrozik
e-mail: iod@iorpib.poznan.pl