o Instytucie


Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy  (IOR-PIB)

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką badawczo-rozwojową, której organem założycielskim jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytut działa od ponad pięćdziesięciu lat zgodnie ze swoim statutem, którego zadania szczegółowe realizowane są w zakładach naukowych w Poznaniu, w Oddziale w Sośnicowicach i w Terenowych Stacjach Doświadczalnych w Toruniu, Rzeszowie, Białymstoku i Trzebnicy.

Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 08.04.2008r. nadała Instytutowi Ochrony Roślin status Państwowego Instytutu Badawczego (Dz. U. z 21.04.2008r. Nr 66 poz. 403). Rozporządzenie to określa również przedmiot działania Instytutu.


Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice

Oddział w Sośnicowicach prowadzi działania naukowo-badawcze, upowszechnieniowe, wdrożeniowe i usługowe w zakresie ochrony roślin i ochrony środowiska zgodnie z zadeklarowaną misją IOR: „Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i upowszechnieniowej w zakresie tworzenia naukowych i praktycznych podstaw i modernizacji ochrony roślin w Polsce z uwzględnieniem bezpieczeństwa zabiegów ochrony dla wykonawców zabiegów, konsumentów i środowiska”.

Oddział w Sośnicowicach zatrudnia obecnie 50 osób.