Prezentacje


10-12.05.2016 Gdańsk – szkolenie zorganizowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Marek Miszczyk, Marlena Płonka, Dorota Kronenbach – Dylong, Kazimierz Waleczek, Wojciech Śliwiński:
„Badania jakości środków ochrony roślin”

10.12.2015 Gorzów Wielkopolski – szkolenie zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Stanisław Stobiecki, Marek Miszczyk, Marlena Płonka, Dorota Kronenbach-Dylong, Tomasz Stobiecki, Kazimierz Waleczek:
„Wykrywanie fałszerstw środków ochrony roślin”

20.03.2014 – szkolenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa zorganizowanego przez GIORiN, Warszawie
Stanisław Stobiecki, Kazimierz Waleczek, Wojciech Śliwiński:
„Typowanie gospodarstw do kontroli stosowania środków ochrony roślin”

6-7.02.2014 – 54 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań
Stanisław Stobiecki:
„Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”

12.09.2012 Poznań – STUDIA PODYPLOMOWE INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN – PIB W ZAKRESIE INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN W INTEGROWANEJ I EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROŚLIN
Stanisław Stobiecki:
1. PODSTAWY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ŁĄCZNEGO STOSOWANIA AGROCHEMIKALIÓW – MIESZANINY ZBIORNIKOWE, OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA I BEZPIECZEŃSTWA
2. FAŁSZERSTWA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

7-9.03.2012 Poznań – „Nowe rozwiązania prawne i naukowe stosowania chemicznych środków ochrony roślin”
Stanisław Stobiecki:
FAŁSZERSTWA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
7-9.03.2012 Poznań – „Nowe rozwiązania prawne i naukowe stosowania chemicznych środków ochrony roślin”
Stanisław Stobiecki:

„PODSTAWY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ŁĄCZNEGO STOSOWANIA AGROCHEMIKALIÓW – MIESZANINY ZBIORNIKOWE, OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA I BEZPIECZEŃSTWA”


„FAŁSZERSTWA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN”

16-17.10.2008 Budapeszt – „XII CEUREG FORUM”
Stanisław Stobiecki:
„Identity and composition determination of plant protection products in their quality aspects”
„CEUREG XIII POZNAN October 2009″
„Current state of post registration quality control of plant protection products in Poland”
„Sampling for quality monitoring of plant protection products”

12-13.03.2008 Skierniewice – Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych „Problemy ochrony roślin sadowniczych w aspekcie Integrowanej Produkcji Owoców”
Stanisław Stobiecki:
„FAŁSZOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN – PROBLEMEM W EFEKTYWNEJ PRODUKCJI ROŚLIN”

24-25.10.2007 Budapeszt – „XI CEUREG FORUM”
Stanisław Stobiecki:
„The meaning of “identicality” of plant protection products in parallel import and problem with import control”
Aneta Choderska:
„Parallel Import”

13-14.09.2007 – „2nd Joint Workshop on pesticides indicators”
Grażyna Berent-Kowalska, Katarzyna Prugar, Wojciech Śliwiński, Bronisław Lednicki, Stanisław Stobiecki:
„USAGE OF PLANT PROTECTION PRODUCTS IN WINTER WHEAT. RESULTS”
Grażyna Berent-Kowalska , Katarzyna Prugar, Stanisław Stobiecki:
„FINAL REPORT PLAN”

2.05.2007 Bruksela – „Danger: Obsolete Pesticides”.
Wystąpienie Stanisława Stobieckiego „NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIEPRZYDATNE PESTYCYDY”.
Informacje o spotkaniu: www.kucws.eu
2nd May 2007 European Parliament Public Hearing on: Danger Obsolete Pesticides.
Polish presentation: Stanislaw Stobiecki Plant Protection Institute, Sośnicowice Branch.
Information: www.kucws.eu

2-3.04.2007 Wilno – „Workshop on Pesticide Statistics”, który rozpoczyna realizację projektu pt.: „Wskaźniki pestycydowe”.
Projekt dotyczy specjalnego badania zużycia pestycydów w uprawach pszenicy. Podczas spotkania w Wilnie strona polska zaprezentowała dwa referaty autorstwa G. Berent-Kowalskiej, K. Prugar i S. Stobieckiego :
„THE PLANT PROTECTION PRODUCTS USAGE STATISTICS IN POLAND”
„THE PLANT PROTECTION PRODUCTS USAGE STATISTICS IN POLAND. PART II. GENERAL ISSUES AND REFINING THE SYSTEM”

15-16.02.2007 Poznań – XLVII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin
Mgr Stanisław Stobiecki „Programy redukcji ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”.
Mgr S. Drzewiecki, mgr J. Pietryga „Zwalczanie ważniejszych szkodników kukurydzy pastewnej insektycydem Proteus 110 OD”.
Dr K. Waleczek, mgr T. Stobiecki, mgr I. Giza „Analiza zaniku skażeń terenu wokół zlikwidowanych mogilników”.

6-7.02.2007 Skierniewice – Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych
„Problemy ochrony roślin sadowniczych w aspekcie ograniczania asortymentu pestycydów w Unii Europejskiej”

Mgr Stanisław Stobiecki „Działania dotyczące redukcji ryzyka, związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”