Działalność Państwowa

Od roku 2006 Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy realizuje tzw. Program Wieloletni pt. „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”.
W pierwszym pięcioletnim cyklu w latach 2006-2010 instytut zrealizował 27 zadań.
W IOR-PIB Oddział Sośnicowice zrealizowano trzy zadania: