Podziekowania od Urzedu Marszałkowskiego

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych zorganizował w dniach 27.02-1.03.2017 Regionalną Konferencje Metodyczną. Podczas konferencji Instytut Ochrony Roślin – PIB Oddział Sośnicowice otrzymał podziękowanie za współpracę w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Statuetkę oraz okolicznościowy dyplom wręczony przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego Stanisława Dąbrowę oraz Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego pana Krystiana Kiełbasę odebrała dr hab. Mariola Głazek prof. nadzw. IOR-PIB.

Podziękowania