Przetargi

PRZETARGI OGŁASZANE PRZEZ IOR-PIB O/SOŚNICOWICE

Nr przetargu IOROS/P1/2019
Zamówienie publiczne pod nazwą: Dostawa oleju opałowego lekkiego z dnia 4.09.2019

SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Zbiorcze zestawienie ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty