Przetargi

PRZETARGI OGŁASZANE PRZEZ IOR-PIB O/SOŚNICOWICE

Nr przetargu IOROS/P1/2017
Zamówienie publiczne pod nazwą: Dostawa oleju opałowego lekkiego z dnia 21.09.2017

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Informacja dotycząca złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr przetargu IOROS/P3/2016
Zamówienie publiczne pod nazwą: Dostawa oleju opałowego lekkiego z dnia 12.07.2016

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr przetargu IOROS/P2/2016
Zamówienie publiczne pod nazwą: Dostawa chromatografu cieczowego z dnia 24.06.2016

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Zapytania i odpowiedzi 1
Zapytania i odpowiedzi 2
Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr przetargu IOROS/P1/2016
Zamówienie publiczne pod nazwą: Dostawa chromatografu gazowego GC z dnia 24.06.2016

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Zapytania i odpowiedzi 1
Zapytania i odpowiedzi 2
Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr przetargu IOROS/P2/2015
Zamówienie publiczne pod nazwą: Dostawa oleju opałowego lekkiego z dnia 11.09.2015

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Zapytania i odpowiedzi
Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr przetargu IOROS/P1/2015
Zamówienie publiczne pod nazwą: Dostawa chromatografu gazowego GC/MS/MS z dnia 03.08.2015

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ – modyfikacja 1
Zapytania i odpowiedzi
Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr przetargu IOROS/P2/2014
Zamówienie publiczne pod nazwą: dostawę oleju opałowego lekkiego z dnia 27.08.2014

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr przetargu IOROS/P1/2014
Zamówienie publiczne pod nazwą: „Wykonanie remontu dachu i elewacji budynku „A” na terenie IOR-PIB Oddział Sośnicowice” z dnia 7.07.2014

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr przetargu IOROS/P3/2013
Zamówienie publiczne pod nazwą: „Dostawa oleju opałowego lekkiego” z dnia 29.08.2013

Ogłoszenie
Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr przetargu IOROS/P2/2013
Zamówienie publiczne pod nazwą: „Termomodernizacja budynku B na terenie IOR-PIB Oddział Sośnicowice” z dnia 14.08.2013

Ogłoszenie
Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr przetargu IOROS/P1/2013
Zamówienie publiczne pod nazwą: „Dostawa ciągnika rolniczego” z dnia 4.03.2013

Ogłoszenie
Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr przetargu IOROS/P4/2012
Zamówienie publiczne pod nazwą: „Dostawa oleju opałowego lekkiego” z dnia 30.08.2012

Ogłoszenie
Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr przetargu IOROS/P3/2012
Przetarg nieograniczony: „Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki” z dnia 28.08.2012

Informacja o warunkach przetargowych
Unieważnienie postępowania

Nr przetargu IOROS/P2/2012
Zamówienie publiczne pod nazwą: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Sośnicowice” z dnia 28.08.2012

Ogłoszenie
Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr przetargu IOROS/P1/2012
Zamówienie publiczne pod nazwą: „Dostawa chromatografu gazowego” z dnia 12.06.2012

Ogłoszenie
Zawiadomienie o wyborze oferty