Działalność Statutowa

W Oddziale w Sośnicowicach prowadzone są prace mające na celu opracowywanie podstaw naukowych i praktyczne wdrażanie oraz modernizowanie programów ochrony roślin uprawnych z uwzględnieniem zasad rolnictwa zrównoważonego, metod integrowanych oraz mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

Działalność w zakresie fizykochemii i analityki środków ochrony roślin oraz opracowywanie bezpiecznych metod likwidacji odpadów pestycydowych to ważne elementy działalności statutowej Oddziału stanowiące jego specjalizację.

W roku 2012 realizowane są następujące tematy:

  • OSO-01 – Badania nad ustaleniem efektywnego programu ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami i chorobami w warunkach Polski południowo-środkowej
  • OSO-03 – Wpływ wybranych elementów integrowanej ochrony pszenicy ozimej na ograniczenie występowania sprawców chorób grzybowych
  • OSO-04 – Łączne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów dolistnych w ochronie kukurydzy
  • OSO-06 – Opracowanie wybranych elementów integrowanej ochrony grochu przed agrofagami
  • OSO-09 – Opracowanie i doskonalenie metod analizy substancji aktywnych i form użytkowych środków ochrony roślin oraz metod oceny skażeń i ryzyka dla środowiska ze strony pestycydów

W latach 2010-2011 realizowane były następujące tematy: