OSO-01

Badania nad ustaleniem efektywnego programu ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami i chorobami w warunkach Polski południowo-środkowej

Symbol tematu: OSO – 01
Tytuł: Badania nad ustaleniem efektywnego programu ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami i chorobami w warunkach Polski południowo-środkowej.
Tytuły podtematów lub etapów: Podtemat 1. Zwalczanie słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego z uwzględnieniem możliwości zastosowania nowych insektycydów
Streszczenie wykonania tematu – rok 2010
Streszczenie wykonania tematu – rok 2011
Podtemat 2. Zwalczanie szkodników i chorób łuszczynowych z możliwością łącznego zastosowania insektycydów i fungicydów
Streszczenie wykonania tematu – rok 2010
Podtemat 3. Badania nad ustaleniem optymalnego programu ochrony rzepaku przed chorobami grzybowymi w rejonie Polski południowo-środkowej
Streszczenie wykonania tematu – rok 2010
Streszczenie wykonania tematu – rok 2011
Rok rozpoczęcia: 1996
Rok zakończenia:
Kierownik: mgr Stanisław Stobiecki
Przewidywane cele do osiągnięcia: I. Wykonanie zaleceń i wydanie ekspertyz jakościowych dla środków ochrony roślin.
II. Określenie metodyk badawczych niezbędnych w procesie kontrolnym.
Odbiorca wyników: Zleceniodawca (właściciel środków ochrony roślin),
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Materiał doświadczalny: Materiał doświadczalny to środki ochrony roślin, które muszą zostać poddane ocenie, wykorzystuje się cały zestaw metod analitycznych w skali mikro i makro.
Rodzaj doświadczeń: Doświadczenia laboratoryjne.
Metoda oceny i opracowania wyników: Opracowanie wyników zgodne z procedurą obowiązującą w chemii analitycznej.
Harmonogram badań w poszczególnych latach lub etapach: Temat realizowany jest rocznymi etapami w systemie ciągłym.