OSO-01 – Podtemat nr 1/2011

Rok: 2011
Tytuł: Zwalczanie słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego z uwzględnieniem możliwości zastosowania nowych insektycydów
Autor: dr inż. Gustaw Seta
Streszczenie wykonania tematu

W roku badawczym 2011, w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Sośnicowicach, na rzepaku ozimym odmiany Digger, przeprowadzono doświadczenie poletkowe dla opracowania naukowych podstaw efektywnego programu jego ochrony w okresie pąkowania i kwitnienia roślin.

Nieliczne, dopuszczone do stosowania w ochronie rzepaku do roku 2018 – 2019 insektycydy – Fury 100 EW, Proteus 110 OD, Trebon 30 EC Mospilan 20 SG, w zależności od zwalczanego szkodnika, stosowano w trzech różnych terminach: T1 (BBCH 52) – zwalczanie chowacza czterozębnego, T2 (BBCH 57) – zwalczanie słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego, T3 (BBCH 65) – zwalczanie chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika. W zalecanym terminie ochrony łuszczyn przed chorobami i szkodnikami – T3, dodatkowo wykonano zabieg opryskiwania określonych poletek doświadczalnych insektycydem Mospilan 20 SG w mieszaninach z trzema różnymi fungicydami – Impact 125 SC, Sparta 250 EW i Tebu 250 EW. Poletka te w terminie T2 opryskiwano insektycydem Proteus 110 OD.

W warunkach pogodowych roku badawczego 2011, wszystkie badane insektycydy, niezależnie od liczby wykonanych zabiegów opryskiwania, bardzo dobrze zwalczały słodyszka rzepakowego (skuteczność działania 98 – 100% w pierwszym dniu oraz 95 – 99% w piątym dniu po zabiegu). Również, statystycznie istotnie w porównaniu do kontroli, ograniczyły średnią długość żerowiska larw chowacza czterozębnego (skuteczność działania od 19 do 66%) oraz procent uszkodzonych roślin (skuteczność działania od 12 do 42%).

Badane insektycydy, jak i mieszaniny insektycydu Mospilan 20 SP z fungicydami, statystycznie istotnie w porównaniu do kontroli, zwalczały chrząszcze chowacza podobnika [skuteczność działania od 78 do 93%) oraz ograniczyły liczbę łuszczyn rzepaku ozimego uszkodzonych przez choroby i szkodniki łuszczynowe.

W przypadku wszystkich obiektów (za wyjątkiem obiektu, w którym zastosowano tylko jeden raz insektycyd Trebon 30 EC), niezależnie od zastosowanego insektycydu, liczby zabiegów czy też mieszaniny, uzyskano statystycznie istotne wzrosty plonów nasion ponad plon kontrolny wynoszące od 18 do 45%.

Analiza fizyko-chemiczna, jak i brak widocznych objawów fitotoksyczności na roślinach, kwalifikuje badane mieszaniny do stosowania w szerokiej praktyce rolniczej.