OSO-01 – Podtemat nr 2

Symbol tematu: OSO-02 Podtemat nr 2
Tytuł: Zwalczanie szkodników i chorób łuszczynowych z możliwością łącznego zastosowania insektycydów i fungicydów
Autor: dr inż. Gustaw Seta

Streszczenie wykonania tematu – rok 2010

W roku badawczym 2010, w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Sośnicowicach, na rzepaku ozimym odmiany Titan przeprowadzono doświadczenie poletkowe dla określenia możliwości łącznego stosowania insektycydów i fungicydów w zwalczaniu szkodników i chorób w okresie zakwitania rzepaku ozimego.

W zalecanym terminie opadania pierwszych płatków kwiatowych – BBCH 65, poszczególne poletka opryskiwano trzema insektycydami – Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP i Proteus 110 OD stosowanymi samodzielnie i w mieszaninach z pięcioma fungicydami – Amistar 250 SC, Impact 125 SC, Orius 250 EW, Sparta 250 EW i Tebu 250 EW w celu określenia możliwości zwalczaniu szkodników – chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik i chorób łuszczynowych – czerń krzyżowych, szara pleśń w jednym zabiegu łączonym.

W dodatkowych obiektach pod koniec fazy kwitnienia – BBCH 69, insektycydami stosowanymi samodzielnie, wykonano drugi zabieg w celu określenia wpływu późniejszego opryskiwania na ilość łuszczyn uszkodzonych przez larwy pryszczarka kapustnika, który w sprzyjających warunkach pogodowych może wykształcać do czterech pokoleń.

Wszystkie badane mieszaniny insektycydów z fungicydami, statystycznie istotnie w stosunku do kontroli, zwalczały chrząszcze chowacza podobnika (skuteczność działania od 84 do 98%), ograniczyły liczbę łuszczyn rzepaku ozimego uszkodzonych przez larwy tego szkodnika, jak i pryszczarka kapustnika (skuteczność działania od 69 do 88%), zwalczały porażenie łuszczyn przez grzyby wywołujące czerń krzyżowych (skuteczność działania od 81 do 97%) oraz wpłynęły na wzrost uzyskanych plonów nasion. W przypadku jedenastu obiektów był to wzrost statystycznie istotny w porównaniu do kontroli.

W warunkach pogodowych roku badawczego 2010 (niska temperatura powietrza i ciągłe opady deszczowe) wykonanie drugiego zabiegu opryskiwania insektycydami nie miało, statystycznie istotnego w porównaniu z obiektami z wykonanym jednym zabiegiem, wpływu na uzyskane wzrosty plonów nasion rzepaku ozimego.