Usługi

Doświadczenia zespołu Oddziału IOR-PIB w Sośnicowicach zebrane podczas wieloletniej realizacji tematów i zadań statutowych stanowią niezbędną podstawę metodyczną i organizacyjno-techniczną do wykonywania usług na rzecz jednostek działających w obszarze ochrony roślin i chemii pestycydów.

Oferta usług dotyczy zakresu, który jest specjalizacją poszczególnych laboratoriów co zapewnia wysoki poziom merytoryczny opracowywanych zagadnień.

Ochrona roślin

 • Badanie skuteczności biologicznej środków ochrony roślin
 • Ekspertyzy, opracowania techniczne i szkolenia
 • Doświadczenia wdrożeniowe dla nowych technologii w ochronie roślin

Analityka chemiczna

 • Analiza pozostałości środków ochrony roślin w żywności, paszach i materiale roślinnym, glebie i wodzie
 • Analiza zawartości substancji biologicznie czynnych w środkach ochrony roślin (preparatach handlowych)
 • Analiza własności fizykochemicznych środków ochrony roślin
 • Analiza zanieczyszczeń i produktów rozpadu oraz metabolitów
 • Analiza koncentratów technicznych służących do wyrobu środków ochrony roślin
 • Badanie oryginalności środków ochrony roślin (ekspertyzy w podejrzeniach o fałszerstwa)
 • Wykonywanie ocen, raportów i uwag do dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin

Ochrona środowiska

 • Konsulting ekologiczny
 • Analityka skażenia terenu pestycydami na poziomie śladowym

Raporty rejestracyjne

 • Opracowywanie ocen, raportów i uwag dotyczących dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin