Ochrona Roślin

Działalność usługowa w podstawowym obszarze badawczym IOR-PIB polega na realizacji zleceń podmiotów zewnętrznych, z zakresu, który stanowi specjalizację Zakładu Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin. Są to najczęściej zlecenia na badanie biologicznej skuteczności działania  środków ochrony roślin w warunkach doświadczeń poletkowych ścisłych – związane z modernizacją lub opracowywaniem nowych programów ochrony upraw rolniczych, ale również ekspertyzy, opracowania techniczne i szkolenia.

Usługi świadczy Zespół Zakładu Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin pracujący w udokumentowanym systemie jakości. Zespół ten składa się z pracowników naukowo-badawczych, inżynierów, techników, a także z pracowników prowadzących prace polowe. Jest to kadra o wysokim stopniu przygotowania zawodowego i z odpowiednim stażem pracy. Kadra naukowo-inżynieryjna dzięki własnej pracy badawczej oraz udziałowi w licznych konferencjach, seminariach a także praktykach oraz szkoleniach zagranicznych i krajowych ma aktualną, wszechstronną i głęboką wiedzę fachową. Wiedza ta obejmuje szczegółową znajomość biologii patogenów, szkodników, chwastów i innych agrofagów a także metod badania aktywności biologicznej środków ochrony roślin.
Podstawą badań są metody zawarte w Normach EPPO oraz normy krajowe i zagraniczne a także prace naukowe z uznanych, recenzowanych czasopism. Niektóre szczegółowe metody zostały opracowane w Sośnicowicach przez pracowników naukowych.
Zakład posiada pełne wyposażenie laboratoryjne, szklarniowe i polowe, odpowiednio usytuowane pole doświadczalne a także możliwości wykonywania doświadczeń na polach produkcyjnych.

Badania nad biologiczną oceną skuteczności działania ś.o.r. prowadzone są w IOR-PIB Oddział Sośnicowice od 1974 roku, dla zagranicznych firm jak: BASF, Bayer, Cheminova, Dow AgroSciences, Du Pont, F&N Agro, Makhteshim-Agan, Monsanto, Sharda, Nufarm, Prophyta, Sumi-Agro (Sumitomo, Nippon Soda), Syngenta Crop Protection i dla polskich firm: Best-Pest, Zakłady Chemiczne Organika-Azot i Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna.

Szczegółowa oferta: