Analityka Chemiczna

Analityka środków ochrony roślin jest specjalizacją zespołu IOR-PIB Oddział Sośnicowice.
Opracowanie metod, adaptacje istniejących i ekspertyzy z tego zakresu są oferowane zarówno użytkownikom, dystrybutorom jak i producentom środków ochrony roślin.

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin posiada Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) Nr rejestracyjny 15/2012/DPL wydany przez Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych (od 09.10.2008r.)

Szczegółowa oferta:

Szablon protokołu pobrania próbki środka ochrony roślin do analizy
Szablon potwierdzenia dostarczenia próby będącej przedmiotem handlu równoległego
Cennik

Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1358 od dnia 12.09.2012r. Zakres akredytacji wydanie nr 8 z dnia 23.07.2018r. – zakres akredytacji.

Szczegółowa oferta:

pdf Zlecenie badań
pdf Ankieta badająca zadowolenie Klienta
pdf Oferta badań

Lista badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji:
pdf Lista nr 1
pdf Lista nr 2
pdf Lista nr 3