Analityka Chemiczna

Analityka środków ochrony roślin jest specjalizacją zespołu IOR-PIB Oddział Sośnicowice.
Opracowanie metod, adaptacje istniejących i ekspertyzy z tego zakresu są oferowane zarówno użytkownikom, dystrybutorom jak i producentom środków ochrony roślin.

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin posiada Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) Nr rejestracyjny 24/2022/DPL wydany przez Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych (od 09.10.2008r.) oraz Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1832 od dnia 04.05.2022. Zakres akredytacji wydanie nr 3 z dnia 22.05.2023r – zakres akredytacji .

Szczegółowa oferta:

Zlecenie badań (LBJSOR w wersji edytowalnej 10.05.2023)
Zlecenie badań (LBJSOR 10.05.2023)
Zał. nr 1 Oferta badań wyd.7 z 02.06.2023
Zał. nr 2 Zakres analizowanych substancji czynnych wyd.3 z 02.06.2023
Zał. nr 3 Zakres analizowanych substancji czynnych – metody akredytowane wyd.2 z 02.06.2023
Ankieta

Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1358 od dnia 12.09.2012r. Zakres akredytacji wydanie nr 11 z dnia 20.07.2021r. – zakres akredytacji.

Szczegółowa oferta:

pdf Zlecenie badań
pdf Zakres analizowanych substancji czynnych
pdf Ankieta badająca zadowolenie Klienta
pdf Oferta badań

Lista badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji:
pdf Lista nr 1
pdf Lista nr 3
pdf Lista nr 4
pdf Lista nr 5