Badania jakości chemikaliów metodą NIR (Spektrometria w bliskiej podczerwieni).

Prawidłowa, zgodna z deklaracją producenta zawartość substancji czynnych oraz prawidłowe parametry fizykochemiczne środków ochrony roślin mają decydujące znaczenie dla efektywności i skuteczności zabiegów agrochemicznych. Ocenę całościową jakości danego preparatu wykonuje się w IOR-PIB Oddział Sośnicowice wieloma metodami, w tym metodą NIR. Metoda ta pozwala na szybkie stwierdzenie czy dany preparat (mieszanina substancji chemicznych) lub surowiec chemiczny posiada odpowiednie, zadane parametry określone w procesie dopuszczenia ich do obrotu.

Analizy metodą NIR wykonujemy dla:

  • Równoczesnej, wieloparametrowej oceny środków ochrony roślin
  • Równoczesnej, wieloparametrowej oceny dowolnych surowców chemicznych.