Badania pozostałości środków ochrony roślin w produktach spożywczych. (specjalizacja w pożywkach i napojach dla dzieci)

Badanie pozostałości środków ochrony roślin w żywności dla niemowląt i dzieci to przede wszystkim perfekcyjna analityka umożliwiająca wykluczenie lub wykrycie związków na granicy wykrywalności maksymalnie równej 0.01 mg substancji czynnej na 1 kg badanego produktu. Uwzględnienie tych wymogów jest możliwe przy zastosowaniu takich technik separacji jak SPE (Solid Phase Extraction) – oczyszczanie i wzbogacanie matrycy na fazie stałej, oraz MSPD (Matrix Solid Phase Dispersion) tj. rozpraszanie matrycy na fazie stałej. Obie techniki efektywnie zwiększają czułość zastosowanych metod i dają możliwość sprostania wymogom analitycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nasza oferta to propozycja analizy na zawartość kilkudziesięciu s.cz. środków ochrony roślin. Analiza pozostałości wykonana jest techniką chromatografii gazowej (chromatograf gazowy AGILENT 7890) z możliwością detekcji związków chloroorganicznych – detektor micro-ECD, oraz związków fosforoorganicznych i zawierających połączenia azotowe – detektor NP. W uzupełnieniu detekcji substancji czynnych ś.o.r w analizach pozostałości stosowana jest również spektrofotometria VIS (oznaczanie ditiokarbaminianów) oraz chromatografia cienkowarstwowa z detekcją biologiczną.