Badanie własności fizykochemicznych środków ochrony roślin

Prawidłowe parametry fizykochemiczne form użytkowych mają ogromne znaczenie w prawidłowej ich aplikacji, a co za tym idzie i skuteczności zabiegu ochrony roślin. Decydują także o trwałości środka ochrony roślin w trakcie jego przechowywania.

W IOR-PIB Oddział Sośnicowice dokonuje się oceny parametrów fizykochemicznych zgodnie z metodami zawartymi w CIPAC Handbook – Analysis of Technical and Formulated Pesticides, Procedurami OECD, Polskimi Normami, Metodykami Producenta lub Metodykami Własnymi. Proponowana analityka chemiczna jest zgodna z wymaganiami Unii Europejskiej i spełnia podstawowe wymagania dobrej praktyki laboratoryjnej.

W formach użytkowych środków ochrony roślin oznaczane są następujące parametry fizykochemiczne:

 • wygląd (barwa i zapach)
 • kwasowość/zasadowość
 • Zawartość wody metodą destylacyjną – Deana Starka
 • wartość pH
 • lepkość
 • napięcie powierzchniowe
 • gęstość względna
 • gęstości nasypowa
 • zawartość wody metodą Karla Fischera
 • zwilżalność
 • tworzenie trwałej piany
 • trwałość rozcieńczenia
 • zdolność emulgowania, reemulgowania, trwałości emulsji
 • zawieszalność i trwałości zawiesin
 • badania na sitach mokrych
 • rozkład wielkości ziaren
 • badania przechowywania – stabilność i długość okresu przechowywania: wpływ światła, temperatury i wilgotności na techniczne właściwości środka ochrony roślin
 • inne parametry (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Oznaczenia te wykonywane są rutynowo w trakcie badań kontrolnych jak i interwencyjnych środków ochrony roślin. Parametry te wyznaczane są dla wartości zawartych w wymaganiach producenta lub odpowiednich normach przedmiotowych. Inne parametry jakościowe specyficznych form użytkowych wykonuje się zgodnie z międzynarodowymi metodykami w razie specjalnego zamówienia.