Opracowywanie i adaptacja metod analitycznych

W laboratoriach kontrolujących jakość środków ochrony roślin oznaczanie substancji czynnych oraz właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych wykonuje się jeżeli to możliwe z zastosowaniem metod analitycznych zalecanych przez organizacje międzynarodowe takie jak Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Association of Official Analytical Chemists (AOAC), przewodniki Collaborative International Pesticides Analytical Council (CIPAC) i procedury OECD (Organization for Economic Co-operation and Development).

Opracowanie nowych metod analitycznych dokonuje się na podstawie odgórnych regulacji i wymogów zawartych w dokumentach SANCO/3030/99 rev.5 – Technical Active Substance and Plant protection products: Guidance for generating and reporting methods of analysis in support of pre- and post-registration data requirements for Annex (Section 4) of Regulation (EU) No 283/2013 and Annex (Section 5) of Regulation (EU) No 284/2013 oraz w przewodnikach CIPAC: „Guidelines on method validation to be performed in support of analytical methods for agrochemical formulations” oraz „Guideline for analytical methods for the determination of relevant impurities referred to in FAO and/or WHO specifications for pesticide technical grade active ingredients and formulations”.