Raporty rejestracyjne

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy uzyskał uprawnienia do opracowywania ocen, raportów i uwag do dokumentacji rejestracyjnej w szerszym niż dotychczas zakresie. Dotychczasowy zakres w IOR-PIB Poznań to części IV i VII ocen i raportów (dotyczące pozostałości i skuteczności śor), o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.06.2011r. w sprawie kwalifikacji osób opracowujących oceny i raporty dotyczące środków ochrony roślin oraz wymagań dotyczących treści ocen i raportów (Dz. U. Nr 143, poz 841). Po uzyskaniu Certyfikatu dotyczącego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 i spełnieniu warunków Rozporządzenia MRiRW z dnia 14.06.2011r. IOR-PIB powiększył obszar usług w tym zakresie.

Obecnie IOR-PIB Oddział Sośnicowice wykonuje oceny, raporty i uwagi dla następujących grup tematycznych:

  • Część I. Tożsamość, właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne środka ochrony roślin, informacje dotyczące stosowania oraz inne informacje.
  • Część II. Metody analityczne.
  • Część VIII. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
  • Część IV. Oddziaływanie środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające z pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni.
  • Część VII. Skuteczność działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny lub produkty roślinne.