Ochrona Środowiska

Instytut prowadzi działalność usługową w zakresie ochrony środowiska skupiającą się głównie na zagadnieniach związanych z odpadowymi środkami ochrony roślin, innymi odpadami niebezpiecznymi i z rozpoznawaniem skażeń gruntów i wód pestycydami. Korzysta się tu z wieloletnich doświadczeń w zakresie analityki chemicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko odpadowych środków ochrony roślin uzyskanych podczas prac prowadzonych w tym zakresie nieprzerwanie od początku lat dziewięćdziesiątych. Wszystkie prace są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie decyzji i zezwoleń uzyskanych przez Oddział Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

Szczegółowa oferta usług w zakresie ochrony środowiska: