Spalanie odpadów niebezpiecznych (współpraca ze specjalistycznymi spalarniami)

Instytut ściśle współpracuje z największą i najnowocześniejszą krajową spalarnią odpadów niebezpiecznych w Dąbrowie Górniczej uruchomioną w 2003 roku. Spalarnia ta jako jeden z pierwszych zakładów w Polsce uzyskała pozwolenie zintegrowane i posiada możliwość termicznego unieszkodliwiania odpadów palnych oraz częściowo palnych nawet o bardzo niskiej wartości opałowej oraz o zawartości chloru przekraczającej 1%.

Instytut oferuje usługę w pełnym zakresie związaną z odbiorem, transportem i przekazaniem do spalarni odpadów przeznaczonych do termicznego unieszkodliwiania, łącznie z doborem pojemników transportowych i ich opisem zgodnie z wymogami spalarni.