Zbieranie i transport odpadowych środków ochrony roślin zgromadzonych w magazynach

Instytut oferuje kompleksową usługę polegającą na segregacji, przepakowaniu do odpowiednich pojemników oraz transporcie odpadów do spalarni zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami spalarni. Prace w magazynach prowadzone są przez specjalistyczną ekipę Instytutu z użyciem pełnego zabezpieczenia przeciwchemicznego podobnie jak prace przy likwidacji mogilników. W zakres oferty wchodzi również opróżnianie dawnych fortów i bunkrów wojskowych stosowanych jako magazyny odpadowych środków ochrony roślin. Prace mogą być prowadzone w każdych warunkach, gdyż w razie konieczności stosuje się własne urządzenia do oświetlenia i wentylacji obiektu zasilane agregatem prądotwórczym.

Po wstępnym uzgodnieniu Instytut może również przyjąć odpady przywiezione przez klienta własnym środkiem transportu, celem ich przygotowania do przekazania do spalarni zgodnie z obowiązującymi wymogami.

IOR-PIB Oddział Sośnicowice dysponuje specjalistycznym samochodem ciężarowym dostosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych i pracy w terenie w najtrudniejszych warunkach.
Zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych prowadzone są na podstawie decyzji Starosty Gliwickiego nr WR.7649-66/06_(2) z dnia 28.09.2006r. zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez Instytut.