Badania skuteczności działania środków ochrony roślin dla celów rejestracji

Oddział Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Sośnicowicach prowadzi ścisłe badania (poletkowe) dotyczące biologicznej oceny skuteczności działania środków ochrony roślin w celu ich rejestracji zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Badania rejestracyjne obejmują: herbicydy, insektycydy, fungicydy, zaprawy, regulatory rozwoju roślin, desykanty, adiuwanty, repelenty, mieszaniny środków, środki biologiczne, rośliny zmodyfikowane genetycznie.

Oddział Instytutu w Sośnicowicach posiada własne pola eksperymentalne. Badania prowadzone są na każdej z podstawowych upraw rolniczych: pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto, pszenżyto ozime i jare, owies, rzepak ozimy i jary, buraki cukrowe i pastewne, kukurydza, groch, bobik, ziemniaki.

Doświadczenia, jeśli wymagają tego założenia badań, lokalizowane są także poza polem doświadczalnym w siedliskach wskazanych pod kątem pewnego występowania badanych organizmów szkodliwych, np.: silnego porażenia przez określone patogeny, występowania określonych gatunków chwastów lub owadów oraz specyficznych warunków przyrodniczo-agrotechnicznych.

Oceniana jest skuteczność działania badanych środków w zwalczaniu chorób, chwastów i szkodników, wpływ na kondycję roślin, fitotoksyczność zastosowanych środków ochrony roślin i wpływ na parametry struktury plonu, plon i jego jakość. Obserwowane są wszystkie zjawiska związane z działaniem badanego środka, m.in. wpływ na organizmy pożyteczne, na rośliny następcze, odporność. Prowadzona jest ścisła rejestracja warunków pogodowych.

Działanie badanych środków porównywane jest do działania zarejestrowanych w Polsce środków standardowych. W celu potwierdzenia wizualnej oceny występujących chorób wykonywane są izolacje patogenów na sztucznych podłożach w laboratorium. W doświadczeniach ścisłych przy braku wymaganych czynników szkodliwych wykonywana jest sztuczna inokulacja patogenów lub introdukcja szkodników, a także podsiewanie chwastów lub stosowane są czynniki powodujące wystąpienie oczekiwanych czynników szkodliwych.

Uzyskane dane z badań są poddawane analizie statystycznej.

W sprawozdaniach zamieszczane jest omówienie warunków i wyników badań oraz wnioski dotyczące skuteczności działania badanych środków w warunkach polskiego rolnictwa.

W roku 2011 realizowanych jest w naszej jednostce ponad 200 badań dla zleceniodawców polskich i zagranicznych (m.in. BASF, Syngenta, Bayer, ISK, Dow Agrosciences, Agropak, F & N Agro).