Biologiczna ocena jakości środków ochrony roślin.

W Zakładzie Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin wykonuje się laboratoryjne oceny skuteczności działania chemicznych środków ochrony roślin. Badania skuteczności prowadzone są na organizmach testowych pochodzących z własnych hodowli. Stosuje się następujące testy:

Dla fungicydów:

 • Test: Erysiphe graminis – Mączniak prawdziwy
 • Test: Fusarium culmorum, F. avenaceum, F. nivale – Fuzariozy
 • Test: Rhizoctonia spp. – Rizoktonioza
 • Test: Oculimacula – Łamliwość źdźbła
 • Test: Gaeumannomyces graminis – Zgorzel podstawy źdźbła

Dla insektycydów:

 • Test: Brevicoryne brassicae L. – Mszyca kapuściana
 • Test: Pyrethromyzus sanborni Gill – Mszyca chryzantemowa
 • Test: Aphis fabae Scop – Mszyca trzmielinowo-burakowa
 • Test: Macrosiphon solani Kittel – Mszyca ziemniaczana
 • Test: Musca domestica L. – Mucha domowa
 • Test: Leptinotarsa decemlineata Say – Stonka ziemniaczana
 • Test: Sitophilus granarius – Wołek zbożowy

Dla herbicydów:

 • Test fitotoksyczności na siewkach gorczycy białej wg BN-67/6052-08 – Sinapis alba L.
 • Test bonitacyjny na zielonej gorczycy białej – Sinapis alba L.
 • Test kubeczkowy na owsie siewnym – Avena sativa L.
 • Test na gorczycy kiełkującej (doglebowo) – Sinapis alba L.
 • Test na mietlicy pospolitej – Agrostis vulgaris With.
 • Test na miotle zbożowej – Apera Spica - venti
 • Test na wiechlinie łąkowej – Poa pratensis L.
 • Właściwe rośliny uprawne