Badania parametrów jakościowych nasion rolniczych

Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin prowadzi badania parametrów jakościowych plonów roślin rolniczych metodą transmisji bliskiej podczerwieni (NIR) za pomocą analizatora Infratec 1241.

Badania dotyczą zawartości białka, skrobi, glutenu mokrego, wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny’ego, wilgotności i oleju w całych nasionach roślin zbożowych i rzepaku. Szczegółowe informacje dotyczące badań parametrów jakościowych w poszczególnych nasionach roślin rolniczych znajdują się w poniżej:

  • Ziarno pszenicy: zawartość białka, skrobi, glutenu mokrego, wskaźnika sendymentacyjnego Zeleny’ego, wilgotności
  • Ziarno żyta, pszenżyta, jęczmienia: zawartość białka, skrobi, wilgotności
  • Ziarno kukurydzy: zawartość białka, skrobi, oleju, wilgotności
  • Nasiona rzepaku: zawartość oleju, wilgotności