Badanie możliwości łącznego stosowania agrochemikaliów.

Badania nad możliwością łącznego stosowania środków ochrony roślin prowadzone są: pod względem chemicznym – laboratoryjnie (badanie właściwości fizyko-chemicznych mieszaniny) i pod względem biologicznym – w warunkach szklarniowych na roślinach testowych i na roślinach uprawnych przez cały rok oraz w warunkach polowych w sezonie wegetacyjnym (badanie ewentualnego fitotoksycznego działania mieszanin na rośliny).

Istnieje możliwość badania wszystkich rodzajów środków chemicznych (herbicydy, insektycydy, fungicydy, regulatory rozwoju roślin, adiuwanty) i nawozów do dolistnego dokarmiania roślin pod kątem możliwości ich łączenia w zabiegach ochrony roślin.