Prowadzenie doświadczeń wdrożeniowych lub demonstracyjnych z zastosowaniem najnowszych technologii ochrony upraw rolniczych w warunkach pól produkcyjnych na dużych areałach.

W ramach ścisłej współpracy z innymi jednostkami badawczymi (COBORU, Słupia Wielka) są wykonywane badania dotyczące oceny i upowszechnienia odmian podstawowych roślin uprawnych (rzepak ozimy i pszenica ozima), optymalnych do uprawy w rejonie południowo-zachodniej Polski.

W warunkach pól produkcyjnych na dużych areałach prowadzone są doświadczenia wdrożeniowe z zastosowaniem najnowszych technologii ochrony upraw rolniczych w celu wykazania ich praktycznej przydatności.

Doświadczenia demonstracyjne z przykładowymi programami ochrony upraw, ukierunkowanymi na najistotniejsze problemy danego rejonu.