Konsultacje dotyczące rozpoznawania patogenów i agrofagów, diagnostyka.

Prowadzone są szkolenia dotyczące rozpoznawania chorób roślin podstawowych upraw rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem chorób zbóż i rzepaku. Szkolenia prowadzone są na świeżo pobranym z doświadczeń i pól produkcyjnych materiale roślinnym. Następnie materiały są opracowane i prezentowane w laboratorium pod mikroskopem stereoskopowym i właściwym oraz prezentowane są bezpośrednio na roślinach w naturalnych warunkach.

Poza sezonem wegetacyjnym szkolenia prowadzone są na podstawie szczegółowej i szeroko obrazującej zagadnienia szkodliwości chorób, szkodników i chwastów a także fitotoksyczności, dokumentacji zdjęciowej dotyczącej objawów chorobowych i innych uszkodzeń roślin uprawnych.

W zakres szkoleń wchodzi wskazanie do stosowania w praktyce nowych środków ochrony roślin oraz programów ochrony roślin, które uzyskały w doświadczeniach pozytywne wyniki.