Ekspertyzy dotyczące zagrożeń dla upraw rolniczych oraz strat plonów powodowanych przez patogeny, agrofagi, chwasty lub inne czynniki środowiskowe.

W Oddziale Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego prowadzone są oceny mykologiczne nasion i roślin uprawnych i określany jest patogen oraz wielkość porażenia przez grzyby patogeniczne pochodzące z wszystkich upraw rolniczych a także sadowniczych i ogrodniczych (np.: pomidory, jabłonie, maliny, truskawki, róże oraz niektóre drzewa i krzewy ozdobne itp.).

Wiele działań podjętych w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Sośnicowicach wynika z problemów, które występują w naszym rejonie np.: analiza zdrowotności roślin i ziarna po powodzi lub w warunkach szczególnej suszy lub w przypadku innych specyficznych warunków mających miejsce w okresie wegetacji roślin.

Podobne oceny wykonuje się dla określenia występowania i zagrożenia dla roślin przez szkodniki, chwasty i inne czynniki np. siedliskowe.

Jednym z podjętych działań majacych na celu wczesne rozpoznanie zagrożeń infekcji lub nalotu szkodników na uprawy rolnicze jest wdroęnie monitoringu wielu agrofagów. Zadanie to jest realizowane za pomocą:

  • aspiratora Johnsona (mszyce)
  • pułapek feromonowych (stonka kukurydziana, omacnica prosowianka)
  • bezpośrednich obserwacji polowych